Get Adobe Flash player

Inkluzivno obrazovanje u Osnovnoj školi „Simin Han“

Inkluzija je filozofija zasnovana na uvjerenju da svaki čovjek ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike.U inkluzivnom društvu je svaka osoba poštovana i prihvaćena kao ljudsko biće i podrazumijeva pružanje jednakih mogućnosti svima.

Psiholozi i drugi stručnjaci tvrde da će učenici sa poteškoćama u razvoju biti produktivniji u grupi vršnjaka, a i da će se preostali učenici od najranije dobi navikavati da tolerišu različitost  te pomažu drugima u radu i učenju.

U periodu od 1996.god. do 2005. godine razvoj škole „Simin Han“ je protekao od specijalnih odjeljenja preko integracije do izrade sopstvenog modela inkluzivne škole.

Na osnovu rezultata rada na području inkluzivnog obrazovanja djece sa posebnim potrebama/poteškoćama u razvoju, Osnovna škola „ Simin Han“ je  proglašena za inkluzivni model obrazovanja (akt broj: 08/05 od 10. 01. 2005. godine).

Od 2000. godine u školi konstantno radi diplomirani defektolog – oligofrenolog, a od 2016. god. radi na neodređeno radno vrijeme. U školi je dugi niz godina radio i logoped. S obzirom na trenutni broj učenika sa teškoćama govora i jezika, cilj menadžmenta i nastavnog osoblja  je da se ponovo angažuje logoped kako bi učenici u školi imali logopedski tretman.

Plan rada defektloga, između ostalog odnosi se na: individualni ili grupni rad sa učenicima sa poteškoćama, savjetodavni rad sa roditeljima, savjetodavni i konsultativni rad sa nastavnim osobljem, realizovanje sekcije „Podržimo inkluziju“ , saradnja sa institucijama koje se bave pravom i zaštitom djece sa poteškoćama, vođenje Tima za inkluziju i dr.

Tima za inkluziju daje prijedloge i sugestije za rad sa djecom sa poteškoćama, analizira dokumentaciju, vrši opservaciju učenika, upoznaje roditelje sa prilagođenim programom ili primjenom individualiziranog  postupka te po potrebi uspostavlja saradnju sa specijalnim školama i drugim institucijama koje unapređuju inkluzivnu klimu.

S obzirom da školu pohađaju učenici sa poteškoćama koji imaju različite vrste smetnji (učenici sa tjelesnom invalidnošću, slijepi učenici, učenici sa intelektualnom zaostalošću...) na praksu dolaze studenti različitih fakulteta i profila. Učenici sa poteškoćama uključeni su u sve vidove nastave naravno, prema svojim sposobnostima, intzeresovanjima i potrebama. Od početka inkluzivnog obrazovanja školu je uspješno završio veliki broj učenika sa poteškoćama.

Nastavno osoblje je prošlo veliki broj edukacija iz oblasti inkluzivnog obrazovanja te uz smjernice defekotloga  osposobljeni su za izradu prilagođenih programa i primjenu individualiziranog pristupa u radu sa učenicima sa poteškoćama.

Akcenat inkluzivnog obrazovanja je da se okolina prilagodi učeniku sa poteškoćama, a ne da se učenik prilagođava okolini. Teškoće nastaju tek ukoliko društvena okolina nije prilagođena  njegovim sposobnostima, odnosno ako učenik ima adekvatnu podršku u okolini i potrebna pomagala koja kompenziraju oštećenje onda učenik nema poteškoće u funkcionisanju u društvu u kojem se nalazi.

Važno je da se od prvog dana uključivanja učenika sa poteškoćama stavlja naglasak na socijalizaciju i senzibilizaciju okoline. Samo tako će škola omogućiti razvoj socijalizacijskih i akademskih kapaciteta djeteta/učenika.

Savremeno društvo shaća da mu je za dalji napredak potreban svaki njegov član bez obzira da li imao natprosječne ili ispod prosječne sposobnosti u nekim područjima. Negativni stavovi i predrasude o osobama sa poteškoćama koje su duboko ukorijenjene u brojnim generacijama nejčešće su najveća prepreka procesu inkluzije.

Cilj  naše škole nije da svi učenici budu jednaki, već da doprinesu društvu svojim različitostima te pritom uvažavamo različitost onoga kraj sebe.

 

 

 

Tačno vrijeme

Kalendar

Februar 2019
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Brojač posjeta

048026
Danas
Jučer
Ova sedmica
Prošla sedmica
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Ukupno
46
177
1270
45529
3867
4495
48026

Your IP: 54.197.24.206
2019-02-23 01:03